Thursday, September 30, 2010

Meninggalkan Solat Lima Waktu Lebih Besar Dari Dosa Berzina


Para ulama sepakat, bahawa meninggalkan solat fardhu' termasuk dosa besar yang lebih besar dari dosa besar yang lain. 

Ibnu Qayyim Al Jauziyah rahimahullah mengatakan:  ”Kaum muslimin bersepakat bahawa meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat.” (Ash Sholah, hal. 7)

Dinukilkan oleh Adz Dzahabi dalam Al Kaba’ir, Ibnu Hazm rahimahullah berkata:  “Tidak ada dosa yang paling besar daripada dosa meninggalkan solat hingga habis waktunya dan membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang dibenarkan.” (Al Kaba’ir, hal. 25)

Adz Dzahabi rahimahullah juga mengatakan: “Orang yang mengakhirkan solat hingga habis waktunya termasuk pelaku dosa besar. Dan yang meninggalkan solat secara keseluruhan  -iaitu satu solat saja- dianggap seperti orang yang berzina dan mencuri. Kerana meninggalkan solat atau luput darinya termasuk dosa besar. Oleh karena itu, orang yang meninggalkannya sampai berkali-kali termasuk pelaku dosa besar sampai dia bertaubat. Sesungguhnya orang yang meninggalkan solat termasuk orang yang rugi, celaka dan termasuk orang mujrim (yang berbuat dosa).” (Al Kaba’ir, hal. 26-27)

sumber : Internet

p/s : untuk pelajar2 yang dikasihi....dirikanlah solat selagi kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala.

No comments:

Post a Comment