Monday, August 9, 2010

Wanita Diciptakan Dari Tulang Rusuk Yang Paling Bengkok


Disebutkan dalam sebuah hadis:-
 “Berbuat baiklah kepada wanita, kerana wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, sedangkan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas”

Ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka, dari Nabi salallahu ‘alahi wasallam. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahawa nabi salallahu ‘alahi wasallam bersabda:

“Berbuat baiklah kepada wanita, kerana sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas.  Maka sikapilah para wanita dengan baik.”
(HR al-Bukhari Kitab an-Nikah no 5186)
 
Ini adalah perintah untuk para suami, para ayah, saudara saudara lelaki dan lainnya untuk menghendaki kebaikan untuk kaum wanita, berbuat baik terhadap mereka , tidak menzalimi mereka dan senantiasa memberikan hak-hak mereka serta mengarahkan mereka kepada kebaikan. Ini yang diwajibkan atas semua orang berdasarkan sabda Nabi salallahu ‘alaihi wasallam, “Berbuat baiklah kepada wanita.” Namun, jangan pula kebaikan yang dilakukan itu melebihi batasan sehingga mereka bersikap buruk terhadap suaminya dan kerabatnya, baik berupa perkataan maupun perbuatan karena para wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, sebagaimana dikatakan oleh Nabi salallahu ‘alaihi wasallam bahwa tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas.

Sebagaimana diketahui, bahawa yang paling atas itu adalah yang setelah pangkal rusuk, itulah tulang rusuk yang paling bengkok, itu jelas. Maknanya, pasti dalam kenyataannya ada yang bengkok dan ada yang kurang. Kerana itulah disebutkan dalam hadis lain dalam ash-Sahihain.
“Aku tidak melihat orang orang yang kurang akal dan kurang agama yang lebih biasa menghilangkan akal lelaki  yang teguh daripada salah seorang diantara kalian (para wanita).” (HR. Al Bukhari no 304 dan Muslim no. 80)
 
Hadits Nabi salallahu ‘alaihi wasallam yang disebutkan dalam as-sahihain dari hadit Abu Said al-Khudri radhiyallahu ‘anhu. Makna “kurang akal” dalam sabda Nabi salallahu ‘alaihi wasallam adalah bahawa persaksian dua wanita berbanding dengan persaksian seorang lelaki Sedangkan makna “kurang agama” dalam sabda beliau adalah bahwa wanita itu kadang selama beberapa hari dan beberapa malam tidak shlat, iaitu ketika sedang haid dan nifas. Kekurangan ini merupakan ketetapan Allah pada kaum wanita sehingga wanita tidak berdosa dalam hal ini.

Maka hendaknya wanita mengakui hal ini sesuai dengan petunjuk nabi salallahu ‘alaihi wasallam walaupun ia berilmu dan bertaqwa, kerana nabi salallahu ‘alaihi wasallam tidak akan mengeluarkan kata-kata berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu yang Allah berikan kepadanya, lalu beliau sampaikan kepada ummatnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala,

“Demi bintang ketika terbenam, kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).” (Qs. An-Najm:4)

Sumber:
Majmu Fatawa wa Maqadat Mutanawwi’ah juz 5 hall 300-301, Syaikh Ibn Baaz Fatwa fatwa Terkini Jilid 1 Bab Perlakuan Terhadap Istri penerbit Darul Haq

No comments:

Post a Comment