Thursday, October 14, 2010

Seluruh Dunia Datang Mengerumuni Dunia Islam

Daripada Tsauban radhiallah 'anhu berkata : Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersabda : "Hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang hendak makan mengerumuni talam hidangan mereka". Maka salah seorang sahabat bertanya, "Apakah dari kerana kami sedikit pada hari itu?" Nabi sallallahu 'alaihi wasallam menjawab, "Bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu bajir, dan Allah akan mencabut rasa gerun terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit 'wahan'". Seorang sahabat bertanya :"Apakah wahan itu hai Rasulullah?" Nabi kita menjawab :"Cinta pada dunia dan takut pada mati". 

H.R Abu Daud

sumber : http://www.islam101.com/images/Muslim_Distribution_map.jpg

Keterangan Hadis :

Keadaan umat Islam pada hari ini, menggambarkan kebenaran apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam. Umat Islam walaupun mereka mempunyai bilangan yang ramai tetapi selalu dipersendakan dan menjadi alat permainan bangsa-bangsa lain. Mereka ditindas, diinjak-injak, disakiti, dibunuh dan sebagainya. Bangsa-bangsa dari seluruh dunia walaupun berbeza-beza agama mereka bersatu untuk melawan dan melumpuhkan kekuatannya.

Sebenarnya, segala kekalahan kaum Muslimin adalah berpunca dari dalam diri kaum muslimin itu sendiri, iaitulah dari penyakit 'wahan' yang merupakan penyakit campuran dari dua unsur yang selalu wujud dalam  bentuk kembar dua, iaitu "cinta dunia" dan "takut mati". Kedua-dua penyakit ini tidak dapat dipisahkan. "Cinta dunia" bermakna tamak, rakus, bakhil dan tidak mahu mendermakan harta di jalan Allah subhanahu wata'ala. "Takut mati" pula bermakna leka dengan kehidupan dunia dan tidak membuat persiapan untuk menghadapi negeri akhirat dan tidak ada perasaan untuk berkorban dengan diri dan jiwa dalam memperjuangkan agama Allah subhanahu wata'ala.


p/s : marila kita berdoa agar Allah subhanahu wata'ala menurunkah nushrahNya kepada kaum muslimin dan memberikan kejayaan kepada kita di dunia dan akhirat.

No comments:

Post a Comment