Friday, October 15, 2010

Renungan

Tidak ada yang lebih sulit di dunia ini jika dibandingkan dengan sabar. Sabar di sini boleh diertikan sabar terhadap yang dicintai, dan sabar terhadap yang tidak disukai. Sabar diperlukan dalam melakukan sesuatu yang sangat panjang masanya, atau ketika terjebak dalam putus asa kerana sudah buntu. Untuk menjalani masa yang panjang itu diperlukan bekal agar dapat menyelesaikan perjalanan panjang itu sampai batasnya. Dan bekal itu sendiri bermacam-macam.

  1. Menimbang kadar ujian itu, yang boleh jadi akan lebih besar dari yang dibayangkan.
  2. Membayangkan bahawa di atas ujian itu ada yang lebih besar lagi. Misalnya; diuji dengan kehilangan anak. Ternyata ada ujian yang lebih berat dari kehilangan anak.
  3. Mengharapkan ganti di dunia.
  4. Membayangkan pahala yang akan diperoleh di akhirat
  5. Menikmati pujian dengan menggambarkannya datang dari sesama dan diarahkan kepadanya, dan yakin bahawa pahala dari sisi Allah.
  6. Kesedihan itu sama sekali tidak berguna, bahkan hanya akan memperburuk keadaan.
Masih banyak lagi hal-hal yang dijauhi oleh akal dan fikiran. Tidak ada jalan menuju kesabaran selain memberikan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh akan dan fikiran itu. Itu ertinya, orang yang sabar harus menyibukkan diri dengannya dan menjadikannya sebagai sarana agar dapat melalui masa-masa cubaannya hingga berhasil.

No comments:

Post a Comment