Saturday, July 10, 2010

Keutamaan Al-Quran, Ilmu Dan Ulama

Rasulullah sallalahu 'alaihi wasallam bersabda :-
"Siapa membaca Al-Quran lalu berpendapat bahawa orang lain diberi yang lebih utama dari yang diberikan kepadanya, bererti dia telah meremehkan keagungan Allah subahanahu wa ta'ala."

Sabda beliau :
"Tidak ada pemberi syafaat yang lebih terutama tempatnya di sisi Allah daripada Al-Qur'an"

Sabda beliau pula :
"Ibadah yang utama bagi umatku adalah membaca al-Quran."

Juga sabda beliau :
"Yang lebih baik di antara kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya."

Sabda beliau lagi :
"Sesungguhnya hati dapat membeku seperti besi." Ditanyakan :"Bagaimana cara melembutkannya.?" Beliau menjawab : "Membaca Al-Quran dan mengingati maut."

Telah berkata Fudhail bin 'Iyad : "Orang yang hafal Al-Quran adalah pembawa bendera Islam. Tidak patut ia melambatkannya bersama orang yang lambat, atau lupa bersama orang yang lupa, atau pula bersuka-suka , demi mengagungkan hak Allah." Dia berkata juga : "Siapa membaca akhir surah Al-Hasyr di pagi hari lalu mati, Allah mengecapnya setaraf para syuhada dan bila di petang hari lalu mati, juga Allah mengecapnya setaraf dengan para syuhada."

Tentang keutamaan ilmu dan ulama banyak disebutkan oleh beberapa hadis.

Rasulullah sallallahu 'alihi wasallam bersabda :
"Jika Allah menghendaki kebaikan pada hambaNya, Dia memahamkannya pada agama
 dan mengilhamkannya pada petunjukNya."

Beliau bersabda :
"Ulama adalah pewaris anbiya."

Tidak ada tingkatan yang lebih tinggi daripada tingkatan nubuwwah, moga tidak ada yang lebih mulia daripada kemuliaan pewaris tingkatan ini.

Rasulullah sallallahu 'alihi wasallalm bersabda :
"Manusia yang terutama adalah orang mukmin yang alim, jika diperlukan dia memberi ,
 jika tidak diperlukan, dia pun kaya dengan dirinya sendiri.'

Beliau bersabda lagi :
"Darjat manusia yang terdekat kepada nubuwwah, adalah orang yang ahli ilmu dan jihad.
 Ahli ilmu menunjukkan manusia kepada apa yang dibawa oleh para rasul. Adapun ahli jihad mempertahankan apa yang dibawa oleh para rasul dengan pedangnya."

Telah bersabda Rasulullah sallahu 'alihi wasallam :
"Kematian orang sekampung lebih ringan daripada kematian seorang yang alim."

Beliau bersabda lagi :
"Pada hari kiamat ditimbang jumlah ulama dengan darah syuhada."

Beliau bersabda lagi :
"Orang alim tidak akan kenyang ilmu sebelum samapi ke syurga."

Beliau bersabda lagi :
"Kebinasaan umatku terletak pada dua hal, meninggalkan ilmu dan mengumpulkan harta."

Juga beliau bersabda :
"Jadilah orang alim, atau belajar, atau pendengar, atau pula pencinta. Jangan jadi yang kelima, iaitu pembenci. Maka kau akan binasa."

Sabda beliau lagi:
"Kebinasaan ilmu adalah mereka-reka."

Dalam kalam hukama disebutkan: "Siapa mencari ilmu untuk meninggikan kedudukan, dia akan kehilangan petunjuk dan siasat.

Dalam surah Al-A'raf ayat 146 yang bermaksud :
"Nanti Aku palingkan daripada ayat-ayatKu orang-orang yang sombong
di muka bumi tanpa kebenaran."

Imam Asy Syafie mengatakan :
"Siapa belajar Al-Quran besarlah harganya. Siapa belajar feqah agung wawasannya. Atau siapa belajar hadis, kuatlah hujah-hujahnya. Siapa belajar ilmu hisab cerahlah otaknya. Siapa mempelajari yang pelik lembutlah wataknya. Dan siapa tidak menahan nafsunya,
akan tidak bermanfaat ilmunya."

Hasan bin Ali radhiallahu 'anhu berkata :
"Siapa banyak menggauli ulama lepaslah ikatan lidahnya, terbuka tabir hati nuraninya serta menemukan tambahan dalam dirinya. Bahkan dia punya kemampuan terhadap apa yang diketahuinya dan dapat pula memanfaatkan untuk terus belajar."

Sumber : Penenang Jiwa Oleh Imam Al-Ghazali

No comments:

Post a Comment